loader
https://tanddoktor.se/wp-content/uploads/2020/01/Specialiteter-1500x400.jpg

Här presenterar vi de olika specialiteterna och vad dessa innebär

Tandhygienist

Tandhygienist är en person som arbetar med förebyggande tandvård. Tandläkare och tandhygienist samarbetar oftast. En tandhygienist kan utvärdera och ge råd om munhygien. Tandhygienister får diagnostisera karies och parodontit.

Ortodonti

Ortodonti eller tandreglering är en specialitet inom som är inriktad på studier och behandling av fel i tandbettet, som kan vara ett resultat av ojämnheter i tandställningen, oproportionella förhållanden mellan käkarna eller båda delarna

Oral Kirurgi

Oral kirurgi eller käkkirurgi omfattar kirurgiska ingrepp i munhåla och käkar. Denna specialitet kan bland annat utföra svårare tandborttagningar.

Oral protetik

Inom Oral protetik behandlas patienter med komplicerade vårdbehov, på grund av skadade eller förlorade tänder. Det kan till exempel vara patienter som har tandsjukdomar, slitage på tänderna, medfödda tillstånd eller har behov av behandling efter olycksfall eller tumörer. Behandlingar omfattar bland annat implantat, broar och proteser.

Bettfysiologi

Inom bettfysiologi utreds smärttillstånd och funktionsstörningar i ansikte och käkar. Bettfysiologer utreder och behandlar bland annat muskelömhet, huvudvärk och besvär från käkleder som ibland kan vara kopplat till tandpressning och tandgnissling.

Pedodonti

Pedodonti är en specialitet för barn- och ungdomstandvård. Inom denna specialitet utreder och behandlar man barn med svåra sjukdomar som påverkar munhälsan, svårt tandvårdsrädda barn och barn som behöver tandvård under narkos.

Paradontologi

Parodontologi är en specialitet som utreder och behandlar tandlossningssjukdomar

Endodonti

Endodonti är en specialitet som behandlar tandpulpans sjukdomar. Dessa omfattar infektion och smärta i tänder och omgivande vävnad. Endodontisten utför bland annat svårare rotbehandlingar.

Odontologisk radiologi

Odontologisk radiologi är en specialitet som utför röntgenundersökningar som ofta kräver särskild utrustning, exempelvis panoramaröntgen och datortomograf.