loader
Image Frame

Prissättning inom tandvården

Inom tandvården i Sverige råder fri prissättning. Det betyder att alla som tillhandahåller tandvård får själva välja vad de ska ta betalt för den tandvård de utför.

Tandvård och Läkemedelsförmånsverket (TLV) tar fram referensprislista för tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Referenspriserna ligger till grund för beräkningen av hur stor del av kostnaden staten betalar inom högkostnadsskyddet vid en tandvårdsbehandling

Referenspriserna gör det lättare för dig som patient att jämföra priser på tandvård. Referenspriset talar om vad ett normalpris för en behandling kan vara och tar hänsyn till hela behandlingskostnaden, inklusive tandtekniskt arbete och material.

Material som används vid en del tandvårdsåtgärder har stor påverkan på priset. 

 

Tandvårdsstöd

 

Det finns två tandvårdsstöd, det statliga tandvårdsstödet som riktar sig till hela den vuxna befolkningen och tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift som ges till vuxna med särskilda behov av tandvårdsinsatser. Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift finansieras av regionerna.

Mer information hittar du på: www.tlv.se