loader
https://tanddoktor.se/wp-content/uploads/2019/11/AI-in-Media-and-Advertising-1500x300.jpg

Bakgrund & Syfte

Tanddoktor.se skapades för att underlätta tandläkarbesöket. Idag har många patienter svårt att hitta relevant information om just tandläkare och största källan till val är baserat på rekommendationer. 

Tanddoktor.se vill ska en sida där rekommendationer kan gå utanför ens närmaste krets samt förenkla för patienter att hitta relevant information.

Vidare är syftet med sidan att möjliggöra för kliniker att dela med sig av relevant information till patienter för att göra valet av klinik enklare.

Datakällor

Grunddata som finns på Tanddoktor.se kommer från offentliga register. Kliniker ar däremot möjlighet att komplettera den offentliga informationen med ytterligare information.

Upphovsrätt

All data på Tanddoktor.se är skyddat av upphovsrätt och får inte användas vidare utan godkännande.

Sitens ägare

Tanddoktor.se drivs av företaget NDA Consulting AB och är helt privatfinansierat.