loader

Integritetspolicy

 1. Homepage
 2. Integritetspolicy

Integritetspolicy

Inledning

NDA Consulting AB (hädanefter kallad ”Bolaget”) bedriver siten tanddoktor.se och därmed personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in via websidan eller via andra kanaler.

Integriteten av våra besökare är mycket viktiga för oss och därav har vi säkerställt att vi hanterar persondata på ett säkert sätt i linje med tillämplig lag.

I denna integritetspolicy kommer vi att förklara hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

För att administrera och kunna tillhandahålla en bra tjänst till våra besökare samt de kliniker som är kunder hos oss är insamling av vissa personuppgifter nödvändiga.

Bolaget samlar in följande personuppgifter från dig som väljer att bli medlem hos oss eller använder dig av någon av våra webformulär:

 • Namn
 • Mejladress
 • Telefonnummer
 • Bild (för de användare som väljer att ha en bild publicerat i deras profil)

All ovan nämnda personuppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla våra åtagande till dig samt de kliniker som är kunder hos oss.

Vad vi använder dina uppgifter till

Alla personuppgifter vi samlar in från dig används för att genomföra våra åtaganden mot dig samt de kliniker som är kunder hos oss. Genom godkännande av vår integritetspolicy så godkänner du att vi använder dina personuppgifter till följande ändamål:

 • Skicka kontaktuppgifter till den eller dem kliniker du har visat intresse för
 • Tillhandahålla våra tjänster
 • För att kunna kommunicera med dig
 • För att kunna fullgöra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser
 • Förbättra och vidareutveckla våra tjänster
 • Förebygga och begränsa samt utreda missbruk av våra tjänster

Vilka kan vi dela dina uppgifter med?

Bolaget kan vid komma att överföra dina personuppgifter till olika roller såsom administratörer av sidan, systemleverantörer samt andra vid behov av att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig samt kunna bedriva tjänsten. Dessa mottagare kommer endast att ha rätten att behandla dina personuppgifter för bolagets räkning när de utför tjänster för bolaget.

Personuppgifter kan även komma att överföras till närstående bolag om så krävs för att fullgöra våra förpliktelser mot dig samt kunna bedriva tjänsten.

Vid lagliga förpliktelser kan bolaget komma att lämna ut personuppgifter till myndigheter.

Dina personuppgifter kan även överföras till tredje part vid avyttring av delar eller hela verksamheten.

Dina personuppgifter kommer inte att lämnas till tredje part om det inte krävs för ratt bedriva tjänsten samt fullgöra våra förpliktelser mot dig.

Länder utanför EES

Tanddoktor.se kommer alltid att eftersträva att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Dock så kan personuppgifter hamna utanför EU/EES om underleverantörer som används för att leverera Tanddoktor.se har säten eller datahantering utanför detta område samt om Bolaget har medarbetare som hanterar era personuppgifter belägna utanför EU/EES. Eftersom din integritet är viktig för Oss vidtar Vi rimliga och tillbörliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina Personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi din information?

Dina personuppgifter sparas så länge de behövs för att kunna administrera ditt medlemskap. Dessa uppgifter raderas när ditt medlemskap sägs upp hos Tanddoktor.se.

Vi kan även komma att spara dina personuppgifter under en längre tid om det krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse enligt tillämplig lag.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att begära registerutdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig – detta kan du göra kostnadsfritt en gång per år.

Du har även rätt att få information om i vilket syfte dina personuppgifter behandlas samt kunna justera felaktig eller ej komplett information om dig.

Du har även rätt att begära att vi upphör behandling av dina personuppgifter för det fall personuppgifter inte är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Finns det legala skyldigheter för bolaget som hindrar oss från att radera dina uppgifter har du rätt att begära radering av ej nödvändiga personuppgifter.

För alla frågor relaterat till dina personuppgifter (registerutdrag, syfte för användning mm) kan du kontakta oss på: info@tanddoktor.se.

Ändringar i integritetspolicyn

Bolaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Vid ändringar dkommer du att notifieras via e-mail.